W dniu 06.02.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 508472-N-2020 z dnia 06.02.2020 r.,

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) i Koncepcję z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 24.02.2020 r., godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Tomasz Szymański- tel.: (52) 582 27 70,

W dniu 18.02.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W dniu 24.02.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 20.03.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.