W dniu 15.01.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

Nr sprawy 02/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 502610-N-2020 z dnia 15.01.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (02_2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 29.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.