W dniu 14.01.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego 11 na os Leśnym w Bydgoszczy. Program BBO"

Nr sprawy 03/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 502348-N-2020 z dnia 2020-01-14;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (03/2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 30-01-2020 godz:10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 30-01-2020 godz: 11:00

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Sangórska - tel.: +48 52-582-27-66.


W dniu 15.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540008323-N-2020 z dnia 15-01-2020 r. i BZP Nr 540008382-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

W dniu 03.02.2020 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 18.03.2020 r Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku poniżej