W dniu 23.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 Szczegółowe informacje w zamieszczonych ponizej plikach

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2020 r., godz. 10:30

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2020 r., godz. 10:30

Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza:

ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2,

odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wraz ze zmianami wynikajacymi z tych odpowiedzi.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69.

W załączniku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert

W załączniku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej