W dniu 17.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha

z podziałem na części - ZADANIA:

ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego";

ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha w zakresie od ronda Grunwaldzkiego do mostu Solidarności z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego"

Nr sprawy 053/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 636989-N-2019 z dnia 2019-12-17 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (053_2019 SIWZ + oddzielne 2 pliki: "053_2019 zał 1-1 do SIWZ (OPZ,DP,SST) - KRUSZWICKA" oraz "053_2019 zał 1-2 do SIWZ (OPZ,DP,SST) - FOCHA").

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2020 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 08.01.2020r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540002821-N-2020 z dnia 08-01-2020r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 17.01.2020 r. Zamawiający, w poniższych plikach zamieszcza Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, z otwarcia ofert odbytego w dniu 15.01.2020 r. oddzielnie dla ZADANIA 1 i dla ZADANIA 2

W dniu 27.02.2020 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ZADANIA 1 i dla ZADANIA 2.