W dniu 10.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Serwis Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy
w 2020 r.",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 634491-N-2019  z dnia 10.12.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 13.12.2019r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Zmianę nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540273545-N-2019r. z dnia 13.12.2019r., w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2019 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:15.

W dniu 17.12.2019r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 20.12.2019r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 24.01.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty