W dniu 10.10.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 7, instalacji deszczowej wraz przyłączem oraz przebudową sieci energetycznej na działkach nr ew. 7/2, 17/22, 17/27 obręb 75 przy ul. Waryńskiego w Bydgoszczy w ramach Programu BBO.

Nr sprawy 041/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 608364-N-2019 z dnia 10.10.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (041_2019 SIWZ + oddzielny plik -"041_2019 zał 1 do SIWZ - DP+SST").

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 18.10.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540222645-N-2019 z dnia 18.10.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

 

W dniu 28.10.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 19.11.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.