W dniu 16.05.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r. – pakiet I

Nr sprawy 018/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 548661-N-2019 z dnia 16.05.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
częśc A: Paweł Mierzwa lub Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 (15),
część B: Michał Delmaczyński - tel.: 52-582-27- 59;

 

W dniu 29.05.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia BZP Nr 540106501-N-2019 z dnia 29.05.2019 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 04.06.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 13.06.2019 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Informacje o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.