Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.05.2019 r. 

Termin składania ofert w dniu 24.05.2019 r. do godz. 10:30. Termin otwarcia ofert, w dniu składania o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak                               - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski                                 - tel.: +48 52-582-27-01.

 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

W dniu 24.05.2019 r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 14.06.2019 r. Zamawiajacy zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.