W dniu 19.04.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa układu drogowego w zakresie realizacji jezdni serwisowych w obszarze ulic Fordońska - Inflancka - Pilicka w Bydgoszczy" - Nr sprawy 017/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr  539193-N-2019 z dnia 19.04.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (017_2019 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Dokumentację projektową (DP),  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (017 _2019  OPZ,DP, SST - zał. 2).

Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2019 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Tomasz Szymański - tel.: +48 52-582-27-70,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jacek Bartkowiak - tel.: +48 52-582-27-18

W dniu 24.04.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ, w związku z tym obowiązuje nowy formularz ofertowy oznaczony ZMIANA nr 1 z dn.24.04.2019. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

W dniu 30.04.2019 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Zmianę Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w związku z tym obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 09.05.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540089383-N-2019 z dn. 09.05.2019.

W związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2019 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

 

W dniu 10.05.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540090806-N-2019 z dn. 10.05.2019.

 

W związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 20.05.2019r. Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 19.06.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.