W dniu 13.12.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy Nr sprawy 062/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 661380-N-2018 z dnia 13.12.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  wraz z załącznikami (062_2018 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Ciarka - tel.: +48 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Anna Koźlińska - tel.: 52-582-27-40, Edyta Radzieja - tel.: 52-582-27-49

W dniu 18.12.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający w dniu 21.12.2018 w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 28.12.2018 w pliku poniżej zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.