W dniu 11.12.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług serwisowych Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 r.

Nr sprawy 059/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 660402-N-2018 z dnia 11.12.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  wraz z załącznikami (059_2018 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Ciarka - tel.: +48 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Tomasz Simiński - tel.: +48 52-582-27-61.

 

W dniu 17.12.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowe obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający w dniu 20.12.2018 r. w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 18.01.2019 r. w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.