W dniu 22.08.2018 r. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2018 r. do godz:10:30

Termin otwarcia ofert w dniu składania o godz. 11:00

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak        - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski                      - tel.: +48 52-582-27-13 – branża elektryczna

Jacek Bartkowiak                       - tel.: +48 52-582-27-16 – branża drogowa.

 

 

 

W dniu 07.09.2018 r. Zamawiający zmieścił informację o unieważnieniu postępowania.