W dniu 17.07.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj - Część 2 - Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej”.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 590262-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76, Bogna Klimczewska – tel.: (52) 582 27 97

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Pakalska – tel.: (52) 582 27 59.

 

W dniu 27.07.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

W dniu 02.08.2018 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

 

W dniu 20.08.2018 r. Zamawiający zamieścił w pliku poniżej informacje nt. wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania Nr 1 – Budowa ul. Kaplicznej.

 

W dniu 13.09.2018 r. Zamawiający zamieścił w plikach poniżej informacje nt. wyboru oferty najkorzystniejszej dla: Zadania Nr 2 – Budowa ul. Łubinowej oraz Zadania Nr 3 – Budowa ul. Siewnej.