W dniu 12.07.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku – pakiet III”.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 587915-N-2018 z dnia 12.07.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76, Bogna Klimczewska - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Paweł Mierzwa – tel.: (52) 582 27 14 lub 15,  Zenon Burzych – tel.: (52) 582 27 22 18.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 27.07.2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej (035_2018 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 27.07.2018r.).