W związku z sytuacją epidemiologiczną i tym samym znacznie mniejszą liczbą pasażerów w środakch komunikacji miejskiej -  od dnia 18 marca 2020 roku (środa) do odwołania - w dni powszednie będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy na większości linii komunikacyjnych.

WYJĄTEK STANOWIĄ linie nr:

56, 59, 60, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 i 98, - które będą kursowały według rozkładów dnia powszedniego

linie nr 9 i 62 - zostaną zawieszone.

Godziny odjazdów linii nocnych nie ulegają zmianie.

Po wprowadzeniu zmian w rozkładach jazdy, otrzymaliśmy od Pasażerów wiele cennych uwag i sugestii.
Chcąc dostosować tabor do natężeń pasażerskich i oczekiwań mieszkańców, wprowadzone zostały korekty w rozkładach jazdy:

od 18 marca:
- na lnii nr 6 zamiast tramwajów jednowagonowych zadysponowane zostały tramwaje dwuwagonowe
- na liniach 53, 64, 77 i 83 w miejsce autobusów krótkich skierowano do ruchu autobusy przegubowe

od 19 marca:
- na linii 76 przywrócony zostaje rozkład obowiązujący w dzień powszedni
- do obsługi linii 54 dysponowane będą 4 autobusy długie
- na liniach tramwajowych nr 4 i 7 pojawi się więcej składów dwuwagonowych.

od 20 marca:
- na liniach 61, 71 i 77 przywrócone zostają rozkłady obowiązujące w dzień powszedni

od 23 marca:
- linia nr 5 , 64 oraz 99 kursować będą zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni powszednie

od 24 marca
- linia nr 3 kursować będzie zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni powszednie 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz monitoruje sytuację komunikacyjną na bieżąco.
Reagujemy też na zgłoszenia i uwagi Pasażerów.
W razie potrzeby do rozkładów jazdy wprowadzane mogą zostać kolejne korekty, o czym informować będziemy z wyprzedzeniem.