park-1Trwa budowa wielopoziomowego parkingu P+R przy ul. Grudziądzkiej. Po wybudowaniu konstrukcji klatek schodowych zaczęło się wznoszenie kolejnych kondygnacji parkingu. Zaawansowanie prac przekroczyło 30%.
Wcześniej zbudowaliśmy i wytyczyliśmy buspasy, które pozwolą z tego miejsca dojechać między innymi do wielu ważnych punktów na terenie Śródmieścia komunikacją miejską. 

Wielopoziomowy parking P+R to kolejny element wzmacniający transport publiczny w mieście. Nowy obiekt będzie dedykowany osobom kontynuującym podróż komunikacją miejską. Wcześniej z myślą o wyznaczeniu korytarza transportowego dla autobusów rozpoczęliśmy inne inwestycje i zmiany w organizacji ruchu.

Oddaliśmy do użytku buspas na Wałach Jagiellońskich. Wkrótce gotowy będzie buspas na ul. Kujawskiej. Wytyczone zostały pasy ruchu dedykowane autobusom na dojazdach do ronda Jagiellonów od strony ul. Bernardyńskiej i 3 Maja. Powstały nowe przystanki autobusowe w obrębie ronda Bernardyńskiego. Ruch autobusów stanie się jeszcze bardziej płynny po ukończeniu wszystkich prac na Zbożowym Rynku.

park-2Także dla motocyklistów i rowerzystów
Nowy 6-kondygnacyjny obiekt przy ul. Grudziądzkiej pomieści 570 samochodów. W ramach zadania powstaje także fragment ul. Nowogrudziądzkiej. W ramach budowy powstaną także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści.

Elewacja nowego budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami aluzyjnymi wykonanymi z drewna.

Park & Ride w Bydgoszczy

W 2018 roku została zrealizowana koncepcja programowo-przestrzenna dla planowanego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź)

Koncepcja zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzona została analiza wielokryterialna, której celem było wskazanie parkingów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy.

Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały liczne kryteria w tym m.in.:
- badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 
- odległość parkingu od granicy miasta.
- warunki ruchu na danej trasie
- dostępność środków transportu publicznego.
- łączny czas przejazdu od granicy miasta
- odległość parkingu od najbliższego przystanku
- ochrony środowiska przyrodniczego
- koszt budowy i utrzymania inwestycji

Przeprowadzona analiza wykazała, że w świetle przyjętych założeń, najlepszym jest układ kilku parkingów, z tym na ul. Grudziądzkiej.
Takie parkingi powstaną również przy :
Węzeł Zachodni (skrzyżowanie Nad Torem – Grunwaldzka).
Pętla Przylesie (rejon skrzyżowania Akademicka – Korfantego).
Pętla Las Gdański (skrzyżowanie Gdańska – Rekreacyjna).
Rondo Kujawskie (w pasie dzielącym ul. Kujawskiej – wlot południowy).