motocykl-1W Bydgoszczy mamy już kilkanaście buspasów. Poruszać mogą się po nich autobusy, taksówki i pojazdy służb ratowniczych.
Z większości korzystać mogą też motocykliści, dla których w okresie wiosennym rozpoczyna się kolejny sezon.

Jednym z elementów, który umożliwia realizację planów w zakresie podnoszenia, jakości korzystania z komunikacji w mieście jest budowa kolejnych buspasów.
Tworzy się je na drogach, które często są zatłoczone lub należą do ruchliwych tras autobusowych.
Buspasy są ważnym elementem szybkiego transportu będących odpowiedzią na coraz większą liczbę pojazdów na terenach miasta.

motocykl-2Dają one pierwszeństwo autobusom w celu skrócenia czas podróży w godzinach szczytu. Długość buspasów nie jest istotna, wystarczy, jeśli służą jako ominięcie punktu, który zwykle jest źródłem zatoru.

Po bydgoskich buspasach poruszać mogą się autobusy, pojazdy służb ratowniczych i taksówki. Z większości z nich korzystać mogą również motocykliści.

Buspasy - podział ze względu na możliwość poruszania się motocykli:
1. ul. 3 Maja – odcinek od ul. Krasińskiego do ronda Jagiellonów – TAK;
2. ul. Paderewskiego (od Al. Mickiewicza do ul. Kopernika) – TAK;
3. ul. Staszica – TAK;
4. ul. Jagiellońska – odcinek od ronda Jagiellonów do ul. Gdańskiej – TAK;
5. ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Powstańców Wlkp. do ronda Fordońskiego (strona zachodnia) – TAK;
6. ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Skłodowskiej-Curie do ronda Fordońskiego (strona wschodnia) – TAK;
7. ul. Jana Pawła II – odcinek od łącznicy prowadzącej ruch z południowej jezdni ul. Wojska Polskiego do ronda Toruńskiego – TAK;
8. ul. Wojska Polskiego (od ul. Magnuszewskiej do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego – jezdnia północna) i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II) – TAK;
9. ul. Wojska Polskiego – odcinek od ul. Boya – Żeleńskiego do ul. Magnuszewskiej (jezdnia południowa) – TAK;
10. ul. Bernardyńska i ul. 3-maja (strona wschodnia) – TAK;
11. Gdańska (TRAM BUS pas) – odcinek od Al. Mickiewicza do ul. Plac Wolności – TAK;
12. Gdańska (Myślęcinek) - odcinek yl. Rekreacyjna - pętla Myślęcinek - TAK;
13. Wały Jagiellońskie – NIE;
14. Jana Pawła II – łącznik (od ronda Inowrocławskiego) – NIE;
15. ul. Grunwaldzka - NIE;