zima-234Kontynuujemy Akcja Zimowego Utrzymania. Odśnieżane i posypywane solą prowadzimy na głównych bydgoskich ulicach, a prawie 100 pracowników ręcznie odśnieża chodniki, schody i przystanki.
Przypominamy jednak, że wszyscy właściciele nieruchomości również są zobowiązani do odśnieżania terenu przed swoimi posesjami.

Tylko w ten sposób osiągniemy razem zamierzony cel, poprawiając komfort pieszych i rowerzystów.

zima-123Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Do ich obowiązków należy między innymi niezwłoczne usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodniku.

Obowiązki te wynikają m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. 

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć pouczenie, mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.