WARSZAAWSKIEZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prowadzi regularne naprawy, remonty i przeglądy obiektów mostowych na terenie miasta.
Z dokładnych analiz przeprowadzonych 8 października br. wynika, że dwa wiadukty Warszawskie w ciągu ulic Fordońskiej są w stanie technicznym, który w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych determinuje podjęcie działań polegających na ograniczeniu obciążenia dynamicznego konstrukcji. 

W związku z zaistniałą sytuacją, wprowadzone zostaną natychmiast zwężenia na obu obiektach w celu ograniczenia obciążeń, przenoszonych przez transport kołowy. Pojazdy samochodowe będą poruszały się wyłącznie prawymi pasami jezdni (od strony chodników), w obu kierunkach. Wprowadzone zostaną zwężenia i ograniczenia prędkości. Mogą tworzyć się korki, szczególnie w szczytach komunikacyjnych. Apelujemy więc do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowane podróży do centrum lub Fordonu drogami alternatywnymi lub skorzystanie ze znacznie szybszego transportu jakim jest komunikacja tramwajowa.

Przez najbliższe dni będziemy dokładnie obserwować sytuację ruchową na tym odcinku i jeśli to będzie konieczne, wprowadzać kolejne zmiany w celu upłynnienia ruchu na tej trasie.

Utrudnienia w ty miejscu mogą potrwać kilka miesięcy. Zlecona niezwłocznie ekspertyza pozwoli na lepszą analizę stanu technicznego i na zadecydowanie o dalszych losach wiaduktów, w tym opłacalności i zakresie ich remontu lub finalnie konieczności przebudowy.

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych technologii. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność wówczas zniszczonej konstrukcji jednak pozostawione inne elementy, wykazujące brak interwencji, przez następne lata ulegały degradacji.

Obecnie obiekt w znacznej części tj. nawierzchnie jezdni jak i spód konstrukcji wizualnie są w dobrym stanie, jednak po odkuciu zewnętrznych warstw betonu na podporach, uwidaczniają się mocno skorodowane i uszkodzone zębem czasu elementy.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Szczegółowe informacje dotyczące obiektów mostowych w Bydgoszczy:
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/drogi-miejskie/6323-bydgoskie-mosty