kwiatek-0ZDMiKP w Bydgoszczy przyłączył się do międzynarodowego projektu BeePathNet. Ma on na celu promocję pszczelarstwa oraz ochronę pszczół. W obrębie siedziby zostały wykonana już łąka z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających.
Ograniczyliśmy również koszenie przedmiotowych trawników, na których jeszcze jesienią zostaną wysiane kolejne rośliny miododajne.

kwiaty-1Owady zapylające są sojusznikami człowieka
Przystąpienie Miasta Bydgoszczy do projektu BePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.


To dziękii ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.

kwiaty-2Niewielkim kosztem każdy z nas może wprowadzać drobne zmiany na rzecz pszczół w swoimi otoczeniu. Wzbogacić możemy nasze ogrody, balkony, tarasy o rośliny przyjazne dla pszczół. Zrezygnujmy z jakichkolwiek oprysków w ciągu dnia. Zaakceptujmy niekoszone trawniki lub opóźniajmy ich koszenie, dzięki czemu zmienią się one w wielogatunkowe zbiorowiska z roślinami przyjaznymi dla zapylaczy.  Należy pamiętać, że skoszone trawniki bez kwiatów oraz nasadzenia roślin iglastych nie sprzyjają owadom zapylającym.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie 214 różnych gatunków pszczół, w Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane). Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby się nie zmniejszyły.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2018 r. ustanowiła Światowy Dzień Pszczół, który przypada na 20 maja. Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy.