kujawska-a7To obecnie największa inwestycja realizowana na terenie Bydgoszczy. Intensywne prace prowadzone są między innymi na jezdniach, którymi jeszcze wiosną poruszały się samochody. Realizowane są roboty ziemne, brukarskie, kanalizacyjne i energetyczne. Trwają prace przy układaniu torowiska i nowej nawierzchni.  

kujawska-a3Na placu Kościeleckich i ul. Bernardyńskiej na ukończeniu są prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej, co pozwola rozpocząć układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca, jeśli tylko to możliwe stara się jak najdłużej zachowywać utwardzone dojścia do posesji. 

Nowe rondo Bernardyńskie znajduje się wyżej niż stare skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wymagało to szeregu prac ziemnych i dostosowania wysokości wlotów.
Dodatkowo w tym miejscu już wcześniej ustawiono słupy trakcyjne. Zamontowane zostały też bramownice, do których docelowo instalowane będą sygnalizatory świetlne i znaki drogowe.

kujawska-a1Kontynuowane są też prace przy Zbożowym Rynku i ul. Długiej. Ustawiono pierwsze słupy nowych latarni. Trwają przygotowania do budowy nowej jezdni, szerokiego chodnika wraz z drogą rowerową (w stronę ul. Długiej). Kontynuowane są prace przy zatoce autobusowej. Trwałość i estetykę gwarantować mają między innymi kamienne krawężniki odporne na uszkodzenia.

  

kujawska-a5Na finiszu są również prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego pod starą jezdnią ulicy Kujawskiej. Wkrótce rozpoczną się prace związane z układaniem pierwszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.


kujawska-a2W ubiegłym tygodniu przy rondzie Kujawskim zabetonowany został ostatni fragment pod torowisko biegnące w wykopie. Wcześniej funkcjonował tam tymczasowy przejazd między jezdniami. Niebawem w tym miejscu ułożone zostaną szyny przyszłego torowiska.
kujawska-a123Dodatkowo w obrębie ronda kontynuowane są prace ziemne oraz rozbiórka ostatnich elementów przejścia podziemnego. Na torowisku trwają też prace związane z montażem urządzeń do naciągania sieci trakcyjnej. Przygotowanie całego teren umożliwi wjazd specjalistycznych pojazdów, które rozpoczną podwieszanie przewodów trakcyjnych.


kujawska-a9Na ul. Wojska Polskiego na wysokości kościoła trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz peronów tramwajowych. W tym miejscu kierowcy nadal mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczenia prędkości. Prace przy nawierzchni prowadzone są również na północnej jezdni ulicy Solskiego oraz ul. Chołoniewskiego. Na tym obszarze wykonano już cześć chodników i dróg rowerowych.