stawowa-1Trwają przygotowania do kolejnego remontu. Na Błoniu gruntownie przebudowana zostanie ulica Stawowa. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo pieszych. Projekt zakłada usunięcie całej konstrukcji jezdni i zatok parkingowych na odcinku od W. Broniewskiego do ul. ks. Schulza. Następnie od podstaw powstanie konstrukcja nowej ulicy z miejscami postojowymi.

Jezdnia zostanie wyposażona w szereg elementów podnoszących bezpieczeństwo. Zaprojektowano wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami stosowane będą też w rejonie przejść płytki kierunkowe oraz elementy ryflowane (ułatwiające orientację). Część miejsc postojowych zostanie oznaczona niebieskimi kopertami.
Ponadto zainstalowane będą wyspowe progi zwalniające rozdzielone separtorami. Cała ulica objęta będzie strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

stawowa-3Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy robót. Prace po podpisaniu umowy zajmą około 2 miesięcy. Wykonywane przy całkowitym zamknięciu ulicy, w dwóch etapach. Dzięki temu do minimum ograniczone zostaną utrudnienia związane z dojazdem do przyległych posesji i bloków.

Inwestycja uzupełnia szereg remontów zrealizowanych na Błoniu w ostatnich latach m.in. na ul. Madalińskiego, Broniewskiego, Władysława IV. W ubiegłym roku rozpoczęły się też inwestycje, w których kluczowe jest podnoszenie bezpieczeństwa. Stąd między innymi budowa ronda na połączeniu ul. Stawowej i Broniewskiego oraz instalacja azyli dla pieszych na ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.