magnuszewska-3Rozpoczyna się remont ul. Magnuszewskiej i kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. Umowa z wykonawcą na roboty została podpisana. To uzupełnienie wcześniej prowadzonych inwestycji. Modernizowane będą również miejsca przystankowe. Inwestycja pochłonie ponad 2 mln zł.
W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na ul. Nowotoruńskiej od przejścia dla pieszych ze skrzyżowaniem z ul. Toruńską w kierunku Kazimierza Wielkiego. To uzupełnienie remontu z ubiegłego roku, kiedy wymieniona został nawierzchnia bezpośrednio przed skrzyżowaniem. Prace będą prowadzone częściowo w nocy. Dzięki temu ulica nie będzie zamknięta a na przedmiotowym odcinku pojawią się tylko zwężenia i ograniczenia prędkości.

magnuszewska-1Od początku sierpnia rozpoczną się natomiast prace na ul. Magnuszewskiej. Wymieniona zostanie cała konstrukcja drogi oraz zmodernizowane zostaną dotychczasowe perony autobusowe, które wyłożone będą trwałą kamienną kostką. Miejsce postojowe dla autobusów w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie dodatkowo wydłużone.

 

 

magnuszewska-4W trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na końcu odnowione zostanie oznakowanie poziome. W trakcie prac pojawią się też tymczasowe przestanki autobusowe. Trzeba zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie. Roboty na tym odcinku zajmą około 2 miesięcy.Warto przypomnieć, że na Wyżynach w ostatnich latach przebudowaliśmy sąsiadujące z ulicą Magnuszewską skrzyżowania. Na połączeniu z Wojska Polskiego zamontowaliśmy sygnalizację, a na styku z ulicą Glinki i Gniewkowską zbudowaliśmy rondo. Wzdłuż ulicy powstała też bezpieczna droga rowerowa.