kap-33Zadanie realizowane jest w oparciu o pierwszą edycję wieloletniego programu przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja rozbudowy. Następnie zlecona została realizacja prac projektowo-budowlanych. W kwietniu rozpoczęły się roboty budowlane.

 

Obecnie na całym realizowanym odcinku trwają prace przy układaniu chodników i zjazdów do posesji. Kontynuowane są prace przy nawierzchni.

kap-11Ulica Kapliczna zostanie docelowo utwardzona na całym zakresie objętym inwestycją liczącym ponad 800 metrów. Na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu kolejowego ulica będzie składała się z wydzielonej jezdni i jednostronnego chodnika. Przy Szkole Podstawowej zaprojektowano parkingi równoległe o szerokości 2,5 m. Natomiast odcinek za wiaduktem kolejowym będzie miał charakter pieszo-jezdni (bez wydzielonego chodnika), objętej strefą zamieszkania.

kap-22W ramach zadania zostaną również wybudowanie zjazdy do posesji, nowe oświetlenie uliczne, system odwadniający, nasadzona będzie zieleń. Dla bezpieczeństwa zaplanowano na całym odcinku montaż progów zwalniających.

Wartość prac budowlanych to blisko 5 mln zł. Będą ona objęta 5-letnią gwarancją.


 kap-44 kap-55