Podpisaliśmy umowy na przygotowanie koncepcji programowo przestrzennych i programów funkcjonalno – użytkowych dla przebudowy 16 ulic gruntowych w mieście. Zakończenie tych prac, pozwoli przystąpić do robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca kolejnego etapu będzie mógł opracować wtedy projekt budowlany, uzyskać stosowne zezwolenia i przystąić do robót budowlanych.

Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych, jest uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy Program Utwardzania Ulic Gruntowych. Pakiet zadań do realizacji wybierany jest na podstawie określonych kryteriów i parametrów:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Realizację inwestycji drogowych, zawsze jednak poprzedzają przygotowania dokumentacji, które są podstawą do prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Umowy zostały podpisane na prace projektowe dla poszczególnych pakietów przebudowy kolejnych ulic gruntowych:
- ulice: Krynicka, Przyłubska od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska (PAKIET 1)
- ulice: Rajdowa, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Odrzańska (PAKIET 2)
- ulice: Platynowa, Bortnowskiego od Wyzwolenia do Dorodnej, Podhalańska, Gościeradzka (PAKIET 3)
- ulice: Sowia, Pszczelna, Kogucia, Strusia (PAKIET 4).
Wartość wszystkich zadań to ponad 345 tysięcy złotych
Prace zakończą się w przyszłym roku

Dodatkowe możliwości
Drogi osiedlowe budowane są również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Obecnie realizowana jest ul. Homarowa na Osowej Górze i ul. Bytowska na Wyżynach. Utwardzony będzie też łącznika pomiędzy ulicami Okólną i Żółwińską na bydgoskim Łęgnowie

Dodatkowo część nowych dróg osiedlowych powstaje też dzięki funkcjonującemu Programowi Inicjatyw Lokalnych 25/75. Większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji. Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny. Na terenie Bydgoszczy w oparciu o ten program zrealizowano już ponad 40 zadań.

Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi
Pilotażowy program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. To rozwiązanie, stosujemy w miejscach, gdzie są odpowiednie warunki gruntowe. W tym roku ażurowe nawierzchnie pojawią się na ulicach: Rozłogi, Siemaszkowej, Jordanowska, Turystyczna, Letniskowa, Partyzantów, Widok, Agatowa. Koszt zadania to ponad 2 mln. zł

To nie koniec inwestycji w drogi osiedlowe.
Realizując duże projekty unijne staramy się je rozszerzać także o przebudowę dróg lokalnych. W ten sposób szereg ulic przylegających do ul. Grunwaldzkiej zyskało twardą nawierzchnię.