kolbego-3Wykonawca przystępuje do budowy buspasów na ul. Kolbego. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum. W trakcie prowadzonych robót można spodziewać się sporych zmian w organizacji ruchu.

Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstał już w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Pas znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

kolbego-2Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizuje firma Kobylarnia S.A, która w pierwszej kolejności opracowała projekt. Teraz wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu i rozpoczynają się roboty budowlane.


Zmiany w organizacji ruchu :
Z ulicy Kolbego zostanie wyeliminowany ruch pojazdów osobowych.
- ulica będzie przejezdna wyłącznie dla samochodów powyższej 3,5t (ciężarowe), autobusów oraz pojazdów dojeżdżających do pobliskich posesji.
- kierowcy pojazdów do 3,5t (osobowych) będą musieli korzystać z objazdów ulicami: Kormoranów i Zimorodkową. Na tych ulicach wprowadzone zostanie pierwszeństwo przejazdu;

Uwaga na zmiany w pierwszeństwie przejazdu: 
- na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Zimorodkową oraz na skrzyżowaniu ul. Kolbego z ul. Kormoranów zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu (łamane pierwszeństwo)
- na ul. Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Zimorodkową na wlocie wschodnim i zachodnim jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu;
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej z ul. Zimorodkową oraz ul. Kolbego z ul. Kormoranów zostanie wprowadzona w tryb ostrzegawczy.

osowa-22abcProsimy kierowców o stosowanie się do nowego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.

Warto podkreślić, że sporządzenie projektu poprzedziły na etapie koncepcji konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu. 

Poza tym zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowe przejścia dla pieszych oraz dodaliśmy więcej zjazdów indywidualnych do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych. Na trasach rowerowych stosujemy nawierzchnie bitumiczne, a na chodnikach betonowe płyty.

Nie tylko buspas
Warto wspomnieć, że od kwietnia bieżącego roku na ul. Kolbego trwa również przebudowana infrastruktury kanalizacyjnej, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowane są przez Miejskie Wodociągi na ul. Kolbego (ok. 100 metrów) od ul. Kormoranów do ul. Koguciej. Na tym odcinku już wcześniej powstała tymczasowa droga objazdowa (bajpas), wprowadzone zostało też ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania.

W Bydgoszczy prowadzimy również budowę buspasa na ul. Gdańskiej. W pas dla autobusów wyposażona będzie także wschodnia jezdnia rozbudowywanej ulicy Kujawskiej.