K121

Wykonawca prac na ul. Kujawskiej chce jeszcze w grudniu przełożyć ruch na nowe jezdnie wybudowane wokół ronda Kujawskiego. Pozwoli to rozpocząć kolejne etapy prac przy rozbudowie komunikacyjnego węzła. Montowane są również rozjazdy, które mają umożliwić w przyszłości budowę linii wzdłuż ulicy Solskiego.

- Po zakończonej przebudowie węzła na Szarych Szeregów to dla nas najważniejszy plac budowy. Zależy nam wspólnie z wykonawcą na wykorzystaniu również  okresu zimowego do prowadzenia prac. Tym bardziej, że zleciliśmy już szereg niezbędnych dodatkowych robót, przede wszystkim przy przebudowie podziemnych sieci. Wykonawca zamierza jeszcze w tym miesiącu przełożyć ruch na część nowych jezdni wybudowanych od strony centrum handlowego – mówi dyrektor ZDMiKP, Jacek Witkowski.

K122

Wjechały walce i rozściełacze

Plac budowy został przekazany wykonawcy w lutym bieżącego roku. Do końca listopada zrealizowano około 30 procent zakresu rzeczowego zadania. W miejscu inwestycji zaangażowanych jest około 100-130 pracowników. Park maszyn, z którego korzystają wykonawcy to kilkadziesiąt pojazdów. W ostatnich tygodniach w związku z wykonywaniem pierwszych nowych nawierzchni na plac budowy ściągnięto między innymi rozściełacze asfaltu oraz walce. Na budowie nadal wykorzystywane są palownice.

K123

Bez zimowej przerwy

Wykonawca zamierza jeszcze w grudniu przełożyć ruch wokół ronda Kujawskiego na nowe odcinki jezdni zbudowane od strony centrum handlowego. Pozwoli to rozpocząć rozbiórkę jezdni, którą obecnie prowadzony jest ruch w kierunku tymczasowego ronda u zbiegu ulic Solskiego i Chołniewskiego. Tego typu roboty mogą być wykonywane również w okresie zimowym. Przełożenie ruchu na nowe jezdnie powinno też ułatwić korzystanie z tymczasowych przystanków .

Szereg prac wykonują też brygady torowe. Po rondzie Bernardyńskim rozjazdy i pierwsze odcinki szyn są układane na rondzie Kujawskim. Rozjazdy w tym miejscu  umożliwią wyprowadzenie linii w kierunku ul. Solskiego. Fragment torowiska  na tej ulicy ma pełnić funkcję torów odstawczych, a w przyszłości planowane jest budowa trasy przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

K124

Kontynuowana jest budowa murów oporowych. Zabezpieczą one torowisko znajdujące się pomiędzy jezdniami ul. Kujawskiej. Nowe rondo Kujawskie jest obniżane o około 2 metry względem wcześniejszego poziomu. Mur oporowy jest niezbędny również przy kościele garnizonowym. Rondo Bernardyńskie będzie posadowione około 1 metra wyżej od obecnego poziomu.

Trwają też prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową jezdnię i torowisko na południowym odcinku Bernardyńskiej. Ustawiane są pierwsze obrzeża i krawężniki. Dodatkowym wyzwaniem w tym miejscu jest występowanie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

K125

Z myślą o wszystkich

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.