Wbrzeska

Duża część realizowanych przez nas inwestycji pozytywnie wpływa na gospodarczy rozwój miasta. Przy nowych lub wyremontowanych ulicach często lokowane są nowe firmy, biurowce i zabudowa mieszkaniowa.

W ostatnich latach szereg nowych dróg z myślą o większej dostępności terenów inwestycyjnych powstało między innymi w południowo-wschodniej części miasta. Na początku dekady zmodernizowaliśmy m.in. ulicę Nowotoruńską oraz zadbaliśmy o bezpośrednie połączenie obwodnicy z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Dzięki tym inwestycjom mogliśmy wprowadzić ograniczenia tonażowe na ulicy Glinki. W 2015 roku oddaliśmy do użytku nową ul. F. Dachtery łączącą ul. Chemiczną z Nowotoruńską. Teraz po obu jej stronach rosną logistyczne centra. Nowa ulica Wąbrzeska pozwoliła natomiast skrócić dojazd do wielu  firm położonych na osiedlu Glinki w rejonie ulic Cmentarnej i Dobrzyńskiej.

Szereg tych dużych zadań uzupełnialiśmy remontami nawierzchni. Takie prace realizowaliśmy m.in. na Chemicznej, Szpitalnej, M. Dziatkiewicza oraz Wojska Polskiego. Duży projekt inwestycyjny zrealizowaliśmy też w zachodniej części Nowego Fordonu. Budowa zespołu ulic Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego oraz odcinka Jasinieckiej pozwoliła na lepszą obsługę osiedla Eskulapa komunikacją miejską. Wykonane remonty ulic Zamczysko i Pod Skarpą jeszcze bardziej poprawiły dostępność tego obszaru miasta, gdzie budowane są nowe budynki jedno- i wielorodzinne. Zdecydowanie wzrosła też atrakcyjność wschodnich osiedli Fordonu. Od 2016 roku są one obsługiwane przez nową linię tramwajową oraz  przedłużenie ul. gen. Wł. Andersa. Bezpośrednio przy niej zaplanowano kilka nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej.

1

Z kolei budowa nowej ulicy Inflanckiej pozwoliła na bezpośredni dojazd do kilku firm od strony ul. Fordońskiej. Skróciło to nie tylko dojazd do terenów inwestycyjnych, ale znacznie ograniczyło ruch na ulicach Wyszogrodzkiej i Witebskiej, przy których położone są również budynki mieszkalne. Gospodarczą atrakcyjność miasta podniesie też rozbudowywana ulica Grunwaldzka, która pozwoli na wygodny dojazd do trasy ekspresowej S5.

Obecnie przygotowujemy kolejne inwestycje, które poprawić mają dostępność terenów inwestycyjnych. Bydgoski Parki Przemysłowo-Technologiczny w uzgodnieniu z ZDMiKP planuje dodatkowe połączenie wschodnich sektorów parku z ul. Nowotoruńską. Uzgodniliśmy też z GDDKiA koncepcję połączenia Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z planowaną trasą S10 oraz planowanego w tym rejonie portu intermodalnego. W południowo-wschodniej części miasta w najbliższych latach zamierzamy też wyremontować  wiadukt nad magistralą węglową. Zlecamy poza tym zaprojektowanie ul. Podleśnej, która ujęta jest w wieloletnim programie utwardzania dróg gruntowych.