1019b

Rozpoczęliśmy częściowe  odbiory na rozbudowanym węźle Szarych Szeregów. Nowe torowiska, rowerowe drogi i chodniki poprawią bezpieczeństwo i wygodę pasażerów. Tramwaje wzdłuż ulic Bełzy, Szpitalnej  i Wojska Polskiego kursują już od 1953 roku. Wówczas w rejonie ul. Szarych Szeregów funkcjonowały zaledwie dwa rozjazdy.

Tramwaje na górny tras po raz pierwszy wjechały 22 lipca 1953 roku. Torowiska wzdłuż ulic Bełzy, Szpitalnej i Wojska Polskiego (w kierunku pętli Kapuściska i Glinki) powstały wraz z budową linii Brda, czyli torowiska obsługującego między innymi Łęgnowo i zakłady przemysłowe ulokowane wzdłuż ul. Toruńskiej. W latach 50. XX wieku na granicy Kapuścisk i Wyżyn nie było rozległego skrzyżowania z wyspą centralną. Od ul. Toruńskiej w kierunku dawnego Zachemu biegła droga z betonowych płyt. Wzdłuż niej zbudowano dwutorowe torowisko (od skrzyżowania Toruńskiej i Spokojnej do Szpitalnej). W kierunku pętli Kapuściska prowadził już tylko jeden tor z mijankami. W miejscu dzisiejszego domu handlowego „Hermes” po obu stronach jednojezdniowej ulicy stały niewielkie zabudowania. Nie pozwoliły one wówczas na układanie dwóch torów. Po wybudowaniu linii na Kapuściska tramwaje dosłownie przejeżdżały pod oknami domów. Wjazd i wyjazd w kierunku pętli Glinki zapewniały wyłącznie dwie zwrotnice i jedna krzyżownica. Od ul. Toruńskiej po zachodniej stronie ulic Spokojnej i Bełzy torowisko biegło przez pola. Nie było wówczas w tym miejscu żadnej zabudowy mieszkaniowej.

SzS Historia

Węzeł Szarych Szeregów nabrał kształtu zbliżonego do obecnego w latach 1974-76 . Wówczas to rozpoczęto przebudowę ul. Wojska Polskiego, która zamieniła się w dwujezdniową arterię z torowiskiem pomiędzy jezdniami. Miała ona połączyć osiedla Kapuściska, powstające Wyżyny i Wzgórze Wolności z ulicą Kujawską. Wraz z tym projektem zbudowano też linię tramwajową na odcinku od Szpitalnej do Magnuszewskiej. Dalszy odcinek w kierunku obecnego ronda Kujawskiego  w związku z planami zmiany rozstawu torowisk wykonywano już w innej technologii (szerokiego toru o prześwicie 1435 mm). Dopiero w 1984 roku ze względu na konieczność szukania tańszych rozwiązań zdecydowano się go wykonać również w szerokości 1000mmm.

Węzeł powstały w połowie lat 70. XX wieku funkcjonował w niezmienionej formie do ubiegłego roku. Wówczas rozpoczęliśmy jego rozbudowę. Wprowadziliśmy między innymi nową relację, która umożliwi tramwajom poruszanie się pomiędzy rondem Kujawskim i Glinkami. Dodatkowo przed węzłem dobudowaliśmy trzecie tory na ul. Wojska Polskiego, które pozwolą składom na szybszy przejazd przez skrzyżowanie. Tramwaje jadące na wprost oraz skręcające w ul. Bełzy będą zajmowały różne tory. Cały węzeł tworzyć będzie zespół 12 zwrotnic i 10 krzyżownic.

1019d

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w ciągu miesiąca. Już rozpoczęliśmy odbiory częściowe. Zakładamy, że w połowie grudnia otrzymamy pozwolenie na użytkowanie umożliwiające przywrócenie ruchu tramwajowego. Docelowy układ nowych linii będzie wprowadzony po oddaniu do użytku torowiska na Kujawskiej. Stanie się on również przedmiotem konsultacji społecznych. Obecnie trwają prace nad koncepcją.

Koszt rozbudowy tramwajowego węzła to ponad  65 mln zł. Przebudowa tramwajowego węzła na Wyżynach to jeden z elementów dużego projektu zakładającego poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli górnego tarasu Bydgoszczy (Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska). Wcześniej zakończyły się prace przy rozbudowie pętli na Kapuściskach. W toku jest rozbudowa ul. Kujawskiej. W ramach tego pakietu zadań zakupiliśmy łącznie 21 nowoczesnych niskopodłogowych Swingów.