Wiener

Wkrótce zlecimy przygotowanie koncepcji kolejnych przystanków wiedeńskich. Taką infrastrukturę zaplanujemy m.in. wzdłuż całej ulicy Gdańskiej. Dzięki wyniesionej jezdni pasażerom zdecydowanie łatwiej wsiadać do tramwaju i są bezpieczniejsi.

Pierwszy przystanek wiedeński oddaliśmy do użytku z końcem sierpnia na placu Teatralnym w kierunku ronda Jagiellonów.

Co zrobiliśmy?

Przebudowany południowy pas ruchu w kierunku ul. Jagiellońskiej w momencie zatrzymania się tramwaju pełni też funkcję wygodnego peronu. Poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni. Takie rozwiązanie poprawia też bezpieczeństwo. Wymusza zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku. Nawierzchnia przystanku wykonana została z betonu asfaltowego, natomiast rampy najazdowe z kostki kamiennej. Inwestycja pochłonęła pół miliona złotych. Jest objęta długą, 7-letnią gwarancją. Jest bardzo pozytywnie oceniana przez pasażerów oraz pozwoliła zachować dotychczasową płynność ruchu.

Jak to działa?

Podwyższony fragment ulicy nadal pozostaje jezdnią. Gdy na przystanku nie ma tramwaju, jeżdżą nią samochody. Kierowcy nie mogą jedynie w tym miejscu zmienić pasa ruchu. Pasażerowie oczekując na przyjazd tramwaju powinni przebywać na chodniku. Za linią rozgraniczającą teren przystanku i rampy stanowiącej część jezdni. Nie wolno wchodzić na jezdnię, którą jeżdżą samochody - można to zrobić dopiero wtedy, gdy na przystanek wjedzie i zatrzyma się pojazd komunikacji miejskiej. Przypominamy, że w momencie gdy tramwaj znajduje się na przystanku kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie - powinni umożliwić i wysiadanie i wsiadanie pasażerom komunikacji miejskiej. Z lewego pas ruchu ulicy Focha w kierunku ul. Jagiellońskiej mogą korzystać pojazdy nie przekraczające szerokości 2 metrów. 

 Gdzie jeszcze powstaną takie przystanki?

Teraz przygotowujemy się do zlecenia prac na nad koncepcja kolejnych przystanków tego typu. Zależy nam na tym, by powstały one w pierwszej kolejności na ulicy Gdańskiej od Jagiellońskiej do Kamiennej. W ramach prac nad koncepcją w pierwszej kolejności projektanci przeanalizują optymalną lokalizację przystanków wzdłuż tej ulicy oraz na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską. Możliwa będzie również ich dyslokacja. Następnie określone zostaną parametry wszystkich przystanków oraz sposób wykonania. Będzie to podstawa do zlecenia kolejnych zadań tego typu. Na ul. Gdańskiej wzywaniem dla projektantów będzie wyjątkowo duże nasycenie terenu uzbrojeniem podziemnym oraz mniejsza szerokość pasów ruchu, niż na pl. Teatralnym.

W przypadku przebudowy istniejących linii tramwajowych jeśli torowiska będą pozostawały na jezdni o kilku pasach ruchu będziemy korzystać z doświadczeń, które sprawdziły się na placu Teatralnym. Nowe torowiska jeśli tylko to możliwe lokalizujemy poza istniejącymi jezdniami (np. linia do Fordonu, linia na Kujawskiej, linia łącząca Fordońską z Toruńską).  Więcej informacji o planach budowy nowych linii znajduje się w tekście „Rozbudujemy tramwajową sieć”. Również koncepcja rozbudowy ul. Nakielskiej zakłada lokalizowanie wzdłuż niej przystanków wiedeńskich na osiedlach Miedzyń i Prądy. Pozwolą one na bezpieczne i wygodne korzystanie z buspasów, które wytyczone zostaną na wewnętrzych pasach ruchu.