Kompletujemy materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na budowę nowych  mostów nad Brdą pomiędzy Toruńską i Fordońską. Powstanie torowisko, druga jezdnia i chodniki, drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe. To jedna z dużych inwestycji, którą realizujemy w oparciu o środki unijne pozyskane przez miasto. Przygotowanie dokumentacji poprzedziły konsultacje z mieszkańcami.

Latem zakończyliśmy kolejny etap prac nad projektem i złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wybór lokalizacji nowej przeprawy mostowej był poprzedzony sporządzeniem koncepcji oraz konsultacjami społecznymi. Wariant budowy nowych mostów wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego był zdecydowanie częściej wskazywany przez bydgoszczan niż pomysł wzniesienia konstrukcji inżynierskiej na wysokości ul. Perłowej. Na tym etapie wprowadzaliśmy też zmiany, które uwzględniały mozliwe do realizacji propopzycje mieszkańców.

Tramwajem z Fordonu na górny taras

Przygotowany projekt zakłada powstanie dwóch konstrukcji o długości około 240 metrów.  Jedna dedykowana będzie tramwajom. Torowisko znajdzie się między jezdniami. Inwestycja pozwoli znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności). Rozwiązanie ułatwi też organizację ruchu tramwajowego na wypadek remontów torowisk na Toruńskiej i Fordońskiej lub w trakcie zdarzeń losowych (np. wypadek)

Jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy

Częścią projektu jest też nowy most drogowy po stronie wschodniej. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu. Obok powstanie też chodnik i droga dla rowerów. Wraz z inwestycją przebudowane będą też skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską oraz Toruńską. Wokół skrzyżowania z ul. Fordońską ścieżki rowerowe powstaną po stronie południowej i zachodniej umożliwiając bezpieczny przejazd na najważniejszych kierunkach. Warto jednak podkreślić że docelowo główną arterią dla rowerzystów na osi wschód zachód ma stać się trasa poprowadzona wzdłuż brzegu Brdy. Stąd między innymi powstanie w rejonie mostów nowy ciąg pieszo-rowerowy w kierunku rzeki.

Wygodne rozwiązania dla pasażerów

Częścią projektu jest też rozbudowa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową. Przy przebudowywanych skrzyżowaniach będą lokalizowane nowe przystanki tramwajowe z peronami dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Perony będą wyposażone w ekrany LCD z rozkładami jazdy. Dodatkowymi elementami inwestycji są też przebudowa torowisk wzdłuż ul. Perłowej (do modernizowanego  obecnie węzła Szarych Szeregów i rozbudowa systemu ITS. Zakładamy, że w inwestycja będzie  prowadzona pod ruchem tramwajowym na ul. Fordońskiej i Toruńskiej. Zależy nam na ograniczeniu utrudnień w trakcie inwestycji do minimum. W przypadku tej inwestycji zakładamy, że duża część prac będzie mogła odbywać się poza istniejącym pasem drogowym.

KW-wiz

Wkrótce przetarg

Obecnie trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. Zostało wydane już pozwolenia wodno-prawne, oczekujemy na potwierdzenie ostateczności tej decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Rozpoczęcie  prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku. Wstępnie koszt inwestycji szacowany jest  na około 80 mln zł. Wcześniej miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania środkami unijnymi na poziomie 48  mln zł. Zostały one ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Zadanie jest wpisane do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Inwestycja w liczbach:

  • Szacowany koszt –80 mln zł
  • Dofinansowanie unijne  – 48,2 mln zł
  • Długość konstrukcji mostów – ok. 240 m