Przygotowujemy się do lepszego oznakowania przejść dla pieszych oraz montażu estetycznych stojaków na rowery i słupków wygrodzeniowych na ul. Bolesława Chrobrego. Wcześniej przy tej ulicy wyremontowaliśmy chodniki.

Nowy projekt zakłada przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i dalsze podnoszenie estetyki pasa drogowego. Wymienimy też część znaków drogowych, które będą umieszczane na podkładzie z tłem folii fluorescencyjnej. Przed przejściami w nawierzchnię jezdni wbudujemy też elementy odblaskowe. Miejsca wokół przejść, gdzie obowiązuje zakaz parkowania zostaną dodatkowo zabezpieczone estetycznymi słupkami wygrodzeniowymi.  Dodatkowo planujemy ustawienie ozdobnych stojaków na rowery. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy tego zadania. Po podpisaniu umowy doposażenie ulicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo zajmie około miesiąca. Zadanie trafiło do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W ubiegłym roku zagłosowało na ten projekt blisko 130 bydgoszczan.

Wcześniej przy tej ulicy wyremontowaliśmy chodniki. Ulicą od 3 lat kursuje linia autobusowa nr 67 (w kierunku Rycerskiej), co poprawiło obsługę komunikacyjną tej części Śródmieścia.