00011
Po ponad rok trwającej przerwie, spowodowanej remontem oraz przebudową torowisk m.in. na ulicy Wojska Polskiego, ruszyły tramwaje w ramach przejazdów technicznych.

Wraz z wykonawcami robót, sprawdzaliśmy całość wykonanej infrastruktury torowej. Rozjazdy, automatykę sterującą zwrotnicami, nadawanie priorytetu przejazdu komunikacji tramwajowej. Swobodę wjazdu i wyjazdu z peronów. Wysokości pomiędzy stopniem w tramwaju, a peronem. Wszystkiego, co będzie się wiązało z przyszłą obsługą pasażerów, po powrocie tramwajów na ulice Szarych Szeregów, Wojska Polskiego.

Bern

Przejazdy techniczne przeprowadziliśmy w chwili, w której wykonawca robót realizuje jeszcze prace, żeby wskazać ewentualne miejsca do poprawy lub przekonać się, że wszystko działa. Próbne przejazdy nie wykazały usterek. Do skorygowania są jedynie drobne elementy infrastruktury, z którymi wykonawca upora się bez najmniejszego problemu
Warto z pewnością przy okazji jeszcze raz przypomnieć, że powrót tramwajów na górny tras szacujemy na połowę grudnia tego roku. Termin wynika z konieczności dokonania odbiorów całej inwestycji, czyli sieci tramwajowej, nowych chodników, jezdni, sterowania sygnalizacją świetlną, sygnalizatorów, oświetlenia ulicznego - wszystkich urządzeń, które powstały podczas realizacji inwestycji. Dokonanie odbiorów i sporządzenie z nich protokołów umożliwi wykonawcy dołączenie ich do wniosku, który musi złożyć starając się o pozwolenie na użytkowanie nowej infrastruktury drogowej. Zezwolenie jest zawsze niezbędne w przypadku, w którym infrastruktura drogowa została wybudowana od podstaw, a tak było w przypadku linii tramwajowej na Wojska Polskiego. Wyremontowana linia na górnym tarasie stanie się integralną częścią budowanej linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej.

Bern