0010
Trwają roboty przy przebudowach nawierzchni gruntowych na utwardzone.Przypominamy, plac budowy na ulicy Siewnej przekazaliśmy 30.07. Prace rozpoczęły się od budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Chłopskiej do sięgacza w kierunku ulicy Leszczyna. Objęły także wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego. Podobnie, jak w przypadku odwodnienia ulicy Leszczyna. Jednocześnie ekipy elektryków prowadziły roboty z branży energetycznej. Zlikwidowali wszystkie podziemne kolizje sieci oraz ułożyli kable do zasilania oświetlenia ulicznego. Wrzesień rozpoczął się robotami przy tzw. korytowaniu, czyli wykopie pod budowę nawierzchni jezdni, od ulicy Chłopskiej w kierunku ulicy Leszczyna.

Botaniczna też w budowie
Kolejną z utwardzanych ulic jest Botaniczna. Tutaj plac budowy przekazaliśmy 19.08. Następnie wykonawca robót przekazał go branżystom z gazowni. Roboty są prowadzone na odcinku od ulicy Gminnej do ulicy Widok. Wstępny termin zakończenia robót gazowych na opisywanym odcinku to 20.09. Jednocześnie główny wykonawca prac zaplanował prowadzenie innych robót sieciowych w ulicy Botanicznej.

Z kolei na ulicy Jeżynowej ekipy z PSG zakończyły budowę gazociągu na całej długości ulicy. Po odbiorach, rozpocznie się budowa przyłączy. Jednocześnie są w trakcie roboty elektroenergetyczne. W tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Na ulicy Siedleckiej wykonawca prac wybudował kanał deszczowy oraz wykonał około 80% prac związanych z posadowieniem wpustów deszczowych.

Bern

Przebudował jednocześnie sieci telekomunikacyjne. Zlikwidował tzw. kolizje elektroenergetyczne, a także przygotował kanały do ułożenia zasiania latarni ulicznych. Na odcinku ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do skrzyżowania z ul. Urodzajną wykonał nawierzchnię zatok postojowych, a także nawierzchnię zjazdów i chodników na poziomie około 80%.

Bern

Finiszuje przy wykonaniu podbudowy pod nową drogę. Tutaj szacuje zaawansowanie robót na poziomie 90%. W tym miesiącu ustawi krawężniki i obrzeża. Wykona nawierzchnie chodników i zjazdów.

Wczoraj tj. 09.09. przekazaliśmy także plac budowy pod ulicę Łubinową. Budowa rozpocznie się od prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.