remont
Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: „Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" poinformował nas, że od 21.08.2019r. planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 10), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 97 do posesji 109. Planowany termin zakończenia to - 15.10.2019r.


Obecnie prace prowadzi na etapach 1 i 9 tj. na odcinkach ul. Sanatoryjnej pomiędzy skrzyżowaniami:
- od ul. Letniskowej do drugiego sięgacza ul. Sanatoryjnej (od posesji nr 1 do 25) - etap 1. Planowany termin zakończenia 31.08.2019r.
- na odcinku ul. Sanatoryjnej od posesji nr 97 w kierunku lasu – etap 9. Planowany termin zakończenia 09.09.2019r.
Wykonawca dopuścił do ruchu odcinki:
- od ul. Kudowskiej do skrzyżowania ( od posesji nr 77 do 85),
- od ul. Wycieczkowej do ul. Rajdowej (od posesji nr 45 do 59),
- od sięgacza ul. Sanatoryjnej do ul. Szczawnickiej (od posesji nr 25 do 37).
Jednocześnie wykonawca informuje, że na ulicy Sanatoryjnej mogą wystąpić miejscowe utrudnienia wynikające z prowadzonych robót sieciowych.