053
Kontynuujemy remonty przepraw. Poprawiamy funkcjonalność obiektów dla pieszych i rowerzystów.Na nasze zlecenie trwają roboty na bydgoskich konstrukcjach mostowych. Poprawiamy ich funkcjonalność dla pieszych, rowerzystów osób prowadzących wózki. Montujemy m.in. prowadnice.
I tak, na kładce nad ulicą Wojska Polskiego, po stronie północnej od ul. Grzymały Siedleckiego, wymieniliśmy na schodach wszystkie, skorodowane prowadnice dla wózków.
Kilka dni temu pisaliśmy o zainstalowaniu na wiadukcie PKP na Siernieczku prowadnicy do przeprowadzania rowerów po schodach, tak, żeby rower można było przeprowadzić z poziomu chodnika po schodach bez konieczności wnoszenia. Pochylnię zamontowaliśmy zgodnie z obowiązującymi zasadami swobodnego przejścia po stopniach schodzącego, zatem pochylnia znalazła się po lewej stronie patrząc od góry stopni. Jednak po obserwacji korzystających z prowadnicy rowerzystów, podjęliśmy decyzję o przełożeniu pochylni na drugą stronę. Uwzględniliśmy bezpieczeństwo i funkcjonalność dla sprowadzających bicykle ze schodów. Teraz, po korekcie, kolarze, zdecydowanie chętniej i częściej korzystają z ułatwienia.
Kolejne miejsce to Most Pomorski. Rowerzyści korzystający z przeprawy zwrócili uwagę, że blacha zakrywająca dylatację na chodniku po zachodniej stronie mostu, sprawia im problemy z komfortowym przejazdem. W związku z tym, ekipa remontowa, naprawiała osłonę dylatacji. Dodatkowo zeszlifowała fragment krawężnika na przejeździe rowerowym przez łącznicę prowadzącą do tunelu do TESCO.

Bern

Poleciliśmy także naprawę uszkodzonego elementu schodów na kładce nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Jeździeckiej.
Warto przy okazji dodać, że do końca dobiegło odtwarzanie oznakowania poziomego na bydgoskich jezdniach. W pierwszej kolejności odtworzyliśmy malowanie przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. Jednocześnie ekipy malarzy odtwarzały pasy rozdziału, powierzchnie wyłączone z ruchu, pozostałe. W tej chwili trwają ostatnie prace.