002
Wczoraj tj. 13.05. w późnych godzinach popołudniowych, przeprowadziliśmy odbiory na ulicach: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej. Kilka dni wcześniej w strugach deszczu nasza inspektor nadzoru wskazywała elementy do poprawienia.
Inwestycja polegająca m.in. na przebudowie infrastruktury podziemnej, budowie ronda, ścieżek rowerowych oraz zatoki autobusowej dobiegła do końca. Bydgoska firma, która w lipcu minionego roku rozpoczęła realizację inwestycji, kolejny raz stanęła na wysokości zadania. Prace wykonała bez zarzutu. Jakość nawierzchni, odtworzenia zieleni, ścieżki rowerowej, chodników, zatoki autobusowej po odbiorach nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Na bitumicznej ścieżce dla rowerzystów, mimo ulewnych deszczy w żadnym miejscu nie pojawiły się zastoiska wody. To m.in. świadczy o jakości wykonanych robót. Szkoda, że jeszcze przed odbiorami część odtworzonych trawników została rozdeptana i rozjechana.
Dzięki zrealizowanej inwestycji drogowej na ulicy Nakielskiej, zyskali wszyscy uczestnicy ruchu. Rowerzyści korzystają ze ścieżki rowerowej, która została wpięta do funkcjonującej w gminie Białe Błota, prowadzącej, aż do Nakła. Szkoda, że ta, została wykonana z kostki betonowej.

Bern

Kierowcy korzystają z ronda, które połączyło kilka ulic. Piesi, a wśród nich działkowcy z nowych chodników, wyposażonych w płyty ryflowane, umożliwiające osobom niedowidzącym orientację w otoczeniu.
Pasażerowie komunikacji miejskiej korzystają z nowej zatoki, wyposażonej w wiatę, pod, którą mogą się schronić podczas deszczowej i wietrznej pogody.
Całość została oświetlona nowoczesnymi, energooszczędnymi latarniami ulicznymi w technice LED.
Warto też dodać, że wcześniej wszystkie przejścia dla pieszych wyposażyliśmy w tzw. znaki aktywne tzn. "uzbrojone" w stroboskopowe światło ostrzegające kierowców o zbliżaniu się do przejścia. Rozwiązanie istotnie poprawiło bezpieczeństwo pieszych w opisywanym kwartale ulic.
Dzięki inwestycji, wartej ponad siedem milionów złotych jest jeszcze bezpieczniej, wygodniej, estetyczniej.