sygnalizacja
Wykonawca budowy linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej, prosił o przekazanie informacji za naszym pośrednictwem, że w związku z zaawansowaniem robót ziemnych od 13. maja najpierw wyłączy, a następnie zdemontuje sygnalizację świetlną na rondzie Kujawskim. Przyłączamy się także do prośby budowlańców i prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza kierowców.