Powrót

Organizacja ruchu przy bydgoskich Nekropoliach

01 11 201701 11 2017
Jak każdego roku zbliżając się do 01. listopada, zachęcamy do skorzystania tego dnia z darmowej komunikacji miejskiej oraz załączamy opis wraz z mapkami, zmienionej organizacji ruchu przy Cmentarzach z propozycją objazdu do Fordonu i drogi wyjazdu w kierunku do Torunia.

Uprzejmie informujemy, że od: 31.10.2017 r. do: 02.11.2017 r. w rejonach Bydgoskich Nekropolii będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Planowane zmiany to:

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

• ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska),
• ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej),
• ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 20:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

• ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury, a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej),
• ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 20:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 20:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 20:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości),
• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską, dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska),
• wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka),
• czasowe wyłączenie z ruchu ścieżek rowerowych,
• wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 22:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

• utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej,
• czasowe wyłączenie z ruchu ścieżek rowerowych na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta,
• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza),
• wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz),
• wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni),
• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu),
• wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY,
• wyznaczenie tymczasowego parkingu w okolicy północnej bramy cmentarza,
• wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej,
• wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2017 r. od godz. 22:00 do: 02.11.2017 r. do godz. 01:00.

UWAGA!
Przejście dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo będzie zabronione, podobnie jak w latach poprzednich.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch
w obrębie opisanych cmentarzy.

Opis zmian w komunikacji miejskiej znajduje się pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-komunikacja/4385-komunikacja-miejska-w-okresie-wszystkich-swietych-2017

Mapki ze zmienioną organizacją ruchu oraz proponowanym objazdem do Fordonu: