Linie odjeżdżające z przystanku
SKARŻYŃSKIEGO / TWARDZICKIEGO