65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC LE¦NE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
444£        
511£  26  41£  506£  36  517£  36  511£  40  
600£  18£  33  48£  605£  35  605£  35  605£  32  
703  18£  33  48  705£  40  705£  40  702£  32  
803£  18z  22  40  57£  808£  29  48  808£  29  48  802£  31  
918  38  59£  909£  29  48  909£  29  48  901£  31  
1018  38  59£  1009£  29  48  1009£  29  48  1001£  31  
1118  38  59£  1108£  28  48  1108£  28  48  1103£  34  
1218  36£  50  1208£  28  48  1208£  28  48  1201£  31  
1304£  17  32  47£  1309£  26  39  1309£  26  39  1303£  34  
1403  16£  30  46£  1400£  20  42  1400£  20  42  1404£  33  
1501  17£  32  46£  1504£  24  47  1504£  24  47  1504£  34  
1603  18£  32  46£  1608£  28  48  1608£  28  48  1604£  32  
1704  14z  20£  38  42z  59£  1708£  28  48  1708£  28  48  1704£  33  
1819  38  1808£  30  1808£  30  1801£  31  
1901£  23  40  59£  1900£  10  33  1900£  10  33  1900£  32  
2032  2002£  32  2002£  32  2002£  32  
2102£  32  2102£  32  2102£  32  2102£  32  
2202£  32£  2202£  32£  2202£  32£  2202£  32£  
2303  2303  2303  2303  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
000Dworzec Le¶ne
111Le¶ne
222Su³kowskiego / Czerkaska
444Su³kowskiego / Kamienna
666UKW
999Powstańców Wlkp. / Lelewela
111111Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
121212Rondo Skrzetuskie
1414-Rondo Fordońskie
1515-Fordońska / Ba³tycka
1717-Most Kazimierza Wielkiego
1818-Fordońska / Fabryczna
2020-Fordońska / Wy¶cigowa
2222-Dworzec Wschód
2424-Fordońska / Kapliczna
2525-Fordońska / Sochaczewska
2626-Fordońska / Wi¶lana
2828-Fordońska / £owicka
3030-Fordońska / Traktorzystów
3232-Dworzec Akademia
3333-Fordońska / Wyszogrodzka
3434-Dworzec Fordon
3636-Fordońska / Wiadukt
3838-Fordon Rynek
3939-Wyzwolenia / Styki
4040-Wyzwolenia / Swobodna
4242-Niepodleg³o¶ci
4444-Pi³sudskiego / Swobodna
45 -Nad Wis³±
 45-Nad Wis³±
 47-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 48-Bora-Komorow. / Gieryna
 49-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 50-£oskoń
  13Rondo Fordońskie