Linie odjeżdżające z przystanku
TRASA UNIWERSYTECKA / UJEJSKIEGO