Linie odjeżdżające z przystanku
ŚNIADECKICH / GDAŃSKA