Linie odjeżdżające z przystanku
MAKSYMILIANOWO / ŚWIETLICA