Linie odjeżdżające z przystanku
AKADEMICKA / IGRZYSKOWA