Linia 81
KIERUNEK / Direction : SKANDYNAWSKA / IKEAKIERUNEK / Direction : TATRZAŃSKIEKIERUNEK / Direction : TOR REGATOWYKIERUNEK / Direction : PRZEMYSŁOWAKIERUNEK / Direction : CENTRUM ONKOLOGIIKIERUNEK / Direction : TATRZAŃSKIEKIERUNEK / Direction : TATRZAŃSKIE
 • TATRZAŃSKIE
 • Wyzwolenia / Komisariat
 • Geodetów / Wyzwolenia
 • Geodetów / Pienińska
 • Łoskoń
 • Bora-Komorow. / Braci Baż.
 • Bora-Komorow. / Gieryna
 • Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 • Nad Wisłą
 • Piłsudskiego / Swobodna
 • Niepodległości
 • Wyzwolenia / Swobodna
 • Wyzwolenia / Styki
 • Fordon Rynek
 • Fordońska / Wiadukt
 • Dworzec Fordon
 • Brzechwy / Szelburg-Zarem.
 • Bajka
 • Skarżyńskiego / Kwiatkowskiego
 • Skarżyńskiego / Twardzickiego
 • Twardzickiego / Przybory
 • Twardzickiego / Witosa
 • Andersa / Kleeberga
 • Akademicka / Igrzyskowa
 • Akademicka / Kaliskiego
 • Przylesie P+R
 • Romanowskiej / Akademicka
 • Centrum Onkologii
 • Matki Teresy z Kalkuty / Romanowskiej
 • Rejewskiego / Akademicka
 • Rejewskiego / Auchan
 • Skandynawska / IKEA
 • Więcka / Łowicka
 • Łowicka / Szkoła
 • TOR REGATOWY
 • TATRZAŃSKIE
 • Wyzwolenia / Komisariat
 • Geodetów / Wyzwolenia
 • Geodetów / Pienińska
 • Łoskoń
 • Bora-Komorow. / Braci Baż.
 • Bora-Komorow. / Gieryna
 • Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 • Nad Wisłą
 • Piłsudskiego / Swobodna
 • Niepodległości
 • Wyzwolenia / Swobodna
 • Wyzwolenia / Styki
 • Fordon Rynek
 • Fordońska / Wiadukt
 • Dworzec Fordon
 • Brzechwy / Szelburg-Zarem.
 • Bajka
 • Skarżyńskiego / Kwiatkowskiego
 • Skarżyńskiego / Twardzickiego
 • Twardzickiego / Przybory
 • Twardzickiego / Witosa
 • Andersa / Kleeberga
 • Akademicka / Igrzyskowa
 • Akademicka / Kaliskiego
 • Przylesie P+R
 • Romanowskiej / Akademicka
 • Centrum Onkologii
 • Matki Teresy z Kalkuty / Romanowskiej
 • Rejewskiego / Akademicka
 • Rejewskiego / Auchan
 • Skandynawska / IKEA
 • Więcka / Łowicka
 • Łowicka / Szkoła
 • Tor Regatowy
 • Witebska / Gazbud (NŻ)
 • Przemysłowa / Przejazd (NŻ)
 • PRZEMYSŁOWA
 • TATRZAŃSKIE
 • Wyzwolenia / Komisariat
 • Geodetów / Wyzwolenia
 • Geodetów / Pienińska
 • Łoskoń
 • Bora-Komorow. / Braci Baż.
 • Bora-Komorow. / Gieryna
 • Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 • Nad Wisłą
 • Piłsudskiego / Swobodna
 • Niepodległości
 • Wyzwolenia / Swobodna
 • Wyzwolenia / Styki
 • Fordon Rynek
 • Fordońska / Wiadukt
 • Dworzec Fordon
 • Brzechwy / Szelburg-Zarem.
 • Bajka
 • Skarżyńskiego / Kwiatkowskiego
 • Skarżyńskiego / Twardzickiego
 • Twardzickiego / Przybory
 • Twardzickiego / Witosa
 • Andersa / Kleeberga
 • Akademicka / Igrzyskowa
 • Akademicka / Kaliskiego
 • Przylesie P+R
 • Akademicka / Romanowskiej
 • Matki Teresy z Kalkuty / Akademicka
 • CENTRUM ONKOLOGII
 • TOR REGATOWY
 • Łowicka / Szkoła
 • Więcka / Łowicka
 • Skandynawska / IKEA
 • Rejewskiego / Auchan
 • Matki Teresy z Kalkuty / Akademicka
 • Centrum Onkologii
 • Akademicka / Romanowskiej
 • Przylesie P+R
 • Akademicka / Kaliskiego
 • Akademicka / Igrzyskowa
 • Kleeberga / Andersa
 • Twardzickiego / Witosa
 • Twardzickiego / Przybory
 • Skarżyńskiego / Twardzickiego
 • Bajka
 • Brzechwy / Szafirowa
 • Brzechwy / Szelburg-Zarem.
 • Dworzec Fordon
 • Fordońska / Wiadukt
 • Fordon Rynek
 • Wyzwolenia / Styki
 • Wyzwolenia / Swobodna
 • Niepodległości
 • Piłsudskiego / Swobodna
 • Nad Wisłą
 • Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 • Bora-Komorow. / Gieryna
 • Bora-Komorow. / Braci Baż.
 • Łoskoń
 • Geodetów / Pienińska
 • Geodetów / Wyzwolenia
 • Wyzwolenia / Komisariat
 • TATRZAŃSKIE
 • PRZEMYSŁOWA
 • Przemysłowa / Przejazd (NŻ)
 • Witebska / Gazbud (NŻ)
 • Tor Regatowy
 • Łowicka / Szkoła
 • Więcka / Łowicka
 • Skandynawska / IKEA
 • Rejewskiego / Auchan
 • Matki Teresy z Kalkuty / Akademicka
 • Centrum Onkologii
 • Akademicka / Romanowskiej
 • Przylesie P+R
 • Akademicka / Kaliskiego
 • Akademicka / Igrzyskowa
 • Kleeberga / Andersa
 • Twardzickiego / Witosa
 • Twardzickiego / Przybory
 • Skarżyńskiego / Twardzickiego
 • Bajka
 • Brzechwy / Szafirowa
 • Brzechwy / Szelburg-Zarem.
 • Dworzec Fordon
 • Fordońska / Wiadukt
 • Fordon Rynek
 • Wyzwolenia / Styki
 • Wyzwolenia / Swobodna
 • Niepodległości
 • Piłsudskiego / Swobodna
 • Nad Wisłą
 • Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 • Bora-Komorow. / Gieryna
 • Bora-Komorow. / Braci Baż.
 • Łoskoń
 • Geodetów / Pienińska
 • Geodetów / Wyzwolenia
 • Wyzwolenia / Komisariat
 • TATRZAŃSKIE
<<Powrót do wyboru linii komunikacyjnej