W dniu 08.07.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy” Nr sprawy NZ.2531.29.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.07.2024 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 407511-2024 w dniu 09.07.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941916

 

ID postepowania: 941916