W dniu 24.11.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

Zaprojektowanie i przebudowa dojazdu drogowego do mostu nad Kanałem Bydgoskim wciągu ul Grunwaldzkiej w Bydgoszczy


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2022/BZP 00456545/01 w dniu 2022-11-24

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/695158