W dniu 22.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
"Remont budynku ZDMiKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy", nr sprawy 017/2022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022BZP 0009394801 z dnia 2022-03-22.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/589592

ID postępowania (ID 589592)